KEIKO KOMA Webサロン


Photo by Keiko Koma

KEIKO KOMA Webサロン
比叡山 お茶室にて
KEIKO KOMA Webサロン
Photo by ERIKA
KEIKO KOMA Webサロン
結工房に飾ってある額を先生が いい額だね、とおっしゃいました。ピッタリと。。