KEIKO KOMA Webサロン

こんにちは👋😃


Photo by Idaki Shin

本番前の最終の調律です。

KEIKO KOMA Webサロン
高句麗 始まり
KEIKO KOMA Webサロン
八坂より
KEIKO KOMA Webサロン
高麗恵子社長室ランチにて